Strona główna > Wybór sprzętu biurowego > Jak TCO może pomóc w wyborze sprzętu biurowego?

Firmy, które zastanawiają się nad zakupem nowych urządzeń elektronicznych z przeznaczeniem do biura, coraz częściej przywiązują nacisk do tak zwanego parametru TCO. I choć określenie to jawi się jako dość tajemnicze, naprawdę warto jest je znać. Próbując zdefiniować wspomniany parametr wypada podkreślić, że w pierwszej kolejności odnosi się on do kosztów, z jakimi należy się liczyć nie tylko w chwili zakupu wspomnianego urządzenia, ale również na etapie jego użytkowania. Nie można nie zgodzić się z tym, że w wielu przypadkach jest to cecha o istotnym znaczeniu, pozwala bowiem na wybór sprzętu, który będzie można z powodzeniem nazwać najlepszym.

TCO często określany jest również jako Całkowity Koszt Posiadania i właśnie to pojęcie w największym stopniu oddaje charakter wspomnianego parametru. Obliczanie TCO nie jest oczywiście proste, wymaga więc wzięcia pod uwagę przynajmniej kilku istotnych elementów. Na pierwszy plan wysuwa się cena zakupu, nie można jednak zapomnieć o wszystkich tych wydatkach, które z użytkowaniem wspomnianego sprzętu mogą się wiązać w przyszłości. Pod uwagę bierze się też koszty, które mogą się pojawić, nie ma jednak takiej pewności.

Sam parametr powstał zresztą nieprzypadkowe, firmy kupujące poszukiwały bowiem nowych wskazówek pozwalających na wybór sprzętu najlepszego z punktu widzenia ich pracowników. Parametr TCO może być brany pod uwagę bez względu na to, zakup jakiego sprzętu biurowego jest brany pod uwagę. Nie da się jednak ukryć, że jest szczególnie ważny, gdy myśli się o zakupie urządzeń nowych. Decyzje mogą być w takim układzie podejmowane zdecydowanie bardziej świadomie, parametr ten pozwala bowiem na wyciągnięcie wniosków prowadzących do odkrycia, że niska cena wyjściowa nie zawsze jest argumentem przemawiającym na korzyść sprzętu biurowego. Obliczenie TCO nie jest jednak proste, nie ma bowiem elementów bardziej i mniej istotnych.